Sedinte ale Consiliului Local

2020

 

 

 

 

 

 

 • Hot. nr. 01/07.01.2013 privind atrib. in folosinta a supr. de 1,50 mp catre A.N. ''Apele Romane - D.A. Buzau-Ialomita''
 • Hot. nr. 02/07.01.2013 privind rectificarea bugetului comunei Giurgeni pe anl 2012.
 • Hot. nr. 03/07.01.2013 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local peanul 2013 pt. beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hot. nr. 04/07.01.2013 privind modif. HCL 17/14.11.2012 privind stab. imp. si taxelor loc. pt. anul fiscal 2013, ca urmare a Hot. Guv. Romaniei, nr. 1309/27.12.2012.
 • Hot. nr. 05/08.02.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 06/08.02.2013 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al com. Giurgeni, jud. IL, pe anul 2013.
 • Hot. nr. 07/08.02.2013 privind reactualizarea Comitetului Local S.V.S.U. la niv. com. Giurgeni, jud. IL.
 • Hot. nr. 08/08.02.2013 privind stabilirea indemnizatiei la care au dreptul consilierii locali pt. participarea la sedinta.
 • Hot. nr. 09/08.02.2013 privind modif. hot. 08/24.07.2012 privind aprob. doc. ''Plan Urb. Zonal-Asig. Energiei Electrice pt. Funct. unor Institutii Publice din jud. IL prin captarea Energiei Verzi, Solare, Parc Solar Fotovoltaic Ialomita 1''
 • Hot. nr. 10/08.02.2013 privind aprob. retelei de inv. preuniv. de stat in com. Giurgeni in anul scolar 2013 - 2014.
 • Hot. nr. 11/02.04.2013 privind aprob. bug. local al com. Giurgeni pe anul 2013.
 • Hot. nr. 12/02.04.2013 privind aprob. doc. ''Plan Urbanistic Zonal - Construire Statie Electrica 110/400 KV amplasat in com. Giurgeni dezv. de SC Renewable Energy In Eastern Europe Reee SRL - Voluntari, jud. Ilfov.
 • Hot. nr. 13/02.04.2013 privind complet. HCL 12/24.09.2012 pt. aprob. conventiei dinftre CL Giurgeni si SC Renewable Slobozia Nord SRL, SC Renewable Slobozia Vest SRL, SC Renewable Slobozia Est SRL privind constit. unor drepturi reale pt. amenaj. moderniz si utiliz. drumurilor de exploat. situate in extravil. si unele str. comunale din intravilanul com. Giurgeni.
 • Hot. nr. 14/02.04.2013 privind revocarea hot. 07/08.02.2013 privind reactualizarea Comitetului Local pt. Situatii de Urgenta la nivelul com. Giurgeni, jud. IL.
 • Hot. nr. 15/23.04.2013 privind schimbarea denumirii Caminului Cultural al com. Giurgeni din M Viteazu in Emil Chirita.
 • Hot. nr. 16/23.04.2013 privind aprobarea statutului loc. Giurgeni, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 17/23.04.2013 privind aprob. implement. proiectului ''Eficientizarea activ. autorit. publice loc. din jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 18/12.06.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 19/12.06.2013 privind aprobarea incheierii contului anual de executie al bug. local pe anul 2012.
 • Hot. nr. 20/12.06.2013 privind rectificarea bugetului local al com. Giurgeni pe anul 2013.
 • Hot. nr. 21/06.08.2013 privind modif. hot. 12/02.04.2013 privind aprob. doc. ''Plan Urbanistic Zonal - Constr Statie Electrica 110/400 KV amplasat in com. Giurgeni dezv. de SC Renewable Energy In Eastern Europe Reee SRL - Voluntari, jud. Ilfov.
 • Hot. nr. 22/06.08.2013 privind aprob. organigramei si a statului de functii pt. aparatul de specialitate al primarului si a institutiilor publice din subordinea acestuia.
 • Hotarari ale C.L. Giurgeni din zilele de 06.11.2013 si 10.11.2013 precum si din data de 12.12.2013

 

 

 

 

 

 

 • Hotatari de Consiliu Local emise in anii 2010 si 2011.
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.